Ur Signora Canedottos uppordningar. Nina Bondeson.

23 september 2023 – 18 januari 2024.

Signora Canedottos VII:e sortering i XXVI:e uppordning av all världens ting och företeelser, Södertörns högskola (2002). (Foto: Statens konstråd.)

Södertörns högskola härbärgerar en av de mest intressanta gestaltningarna i offentlig miljö från perioden kring millennieskiftet. Högt upp på väggen utanför högskolans aula breder Signora Candedotto ut sina armar. Verket heter Signora Canedottos VII:e sortering i XXVI:e uppordning av all världens ting och företeelser. Nu visas mer av Nina Bondesson i Art Space – utställningen knyter an till installationen och hyllar Signoran i ett urval av Bondesons verk.

I installationen utanför högskolans aula ingår även skulpturen Hjälphund en som vakar över Signoran och hennes fyra väggvitriner. Där har Signoran samlat några objekt ur ”skapelsesförsökets stora världsliga ordning”. I estetiken sammanstrålar antikt freskmåleri med nutida tatueringskonst.

Hjälphund, detalj ur Signora Canedottos VII:e sortering i XXVI:e uppordning av all världens ting och företeelser, Södertörns högskola (2002). Foto: Södertörns högskola.
Vitrin, detalj ur Signora Canedottos VII:e sortering i XXVI:e uppordning av all världens ting och företeelser, Södertörns högskola (2002). Foto: Södertörns högskola.

Bondeson hör till de konstnärer i Sverige som tidigt arbetade med digital bildredigeringsteknik, och är djupt involverad i utvecklingen av grafiskt tryck och skilda medier. Den nya utställningen Ur Signora Canedottos ordningar i Art Space är en hyllning till Signoran och visar ett henne i ett urval av Bondesons målningar, objekt, lampor och grafiska blad. I Nina Bondesons konstnärskap blandas fiktiva berättelser, figurer, objekt och märkliga händelser. Filosofer och vetenskapsmän som Arthur Schopenhauer (1788-1860) eller atomfysikern Nils Bohr (1885-1962) kan dyka upp tillsammans med en handfull egensinniga personer som Bondeson skrivit fram, som just Signora Canedotto.

Nina Bondeson, född i Stockholm 1953, lever och verkar i Mölndal utanför Göteborg. Hon utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan 1983-1988 och är grafiker i grunden, men arbetar i flera medier och material. 2002 utfördes hennes stora installation vid Södertörns högskola genom Statens konstråd, och den planeras att renoveras under 2024.

Bilder från utställningen

Nina Bondeson, Ur den självlärde Jeremy Adagios dagbok, digitalt original ca 1998, vepa. Från utställningen Nina Bondeson. Ur Signora Canedottos uppordningar, Art Space Södertörn, 2023-2024.
Nina Bondeson, Lektion i Hundräddskolan: Försök att tänka på något annat. Photoshop, digitalt original 1998, litografi. Från utställningen Nina Bondeson. Ur Signora Canedottos uppordningar, Art Space Södertörn, 2023-2024.
Nina Bondeson, Lektion i Hundräddskolan: Försök att tänka på något annat. Photoshop, digitalt original 1998, lampa. Från utställningen Nina Bondeson. Ur Signora Canedottos uppordningar, Art Space Södertörn, 2023-2024.