Maria Friberg. Night vision.

1 februari – 28 mars 2024.

Maria Friberg; Night Vision IV (2019), silicon-monterad C-print
Maria Friberg; Night Vision IV (2019), silicon-monterad C-print

Maria Fribergs Night Vision består av en serie porträtt av unga människor återgivna i en trollskog, skyddade i sina hoodies. I en mörk tid riktar hon med Night Vision hoppet till den unga generation som väljer tyst motstånd och en osvuren lojalitet med jorden.

Maria Friberg har med sina fotobaserade verk skapat en bro mellan samtidskulturen och konsthistorien sedan 1990-talet. Hennes verk har placerat människor, oftast män, i miljöer där de rör sig drömlikt och där maskulinitet utmanas. Hennes intresse fortsätter att kretsa kring maktrelationer, människans förhållande till naturen, motstånd och aktivism. 

Människorna i Night Vision är placerade i en begränsad lokal av urskog utanför Uppsala. Bilderna väcker associationer till sagorna från 1800-talet och figurer som de i John Bauers trollvärld. Konsthistorien agerar som en bakgrund mot vilken berättelser om vår egen tid utvecklas. Dagens ungdom har en ny inre styrka som handlar om att ta avstånd från konsumism och tom underhållning. Ibland är att göra inget det bästa sättet att uppnå förändring, tycks de mena – att inte köpa något, inte flyga, inte strida i andras krig. 

I Art Space visas Night Vision (2019) I, III, IV och V, silikonglas-monterade C-prints.  

Maria Friberg är född i Malmö 1966, och bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm, samt vid konstskolor på Island och i Finland.

Maria Fribergs arbeten har visats på en lång rad muséer, konsthallar och gallerier internationellt och i Sverige. Utställningen Nästan där på Thielska Galleriet i Stockholm pågår till 3 mars 2024, en retrospektiv utställning där hennes verk för en dialog med galleriets samlingar. Under isen ligger himlen tillsammans med Helena Blomqvist visas på Varbergs Konsthall 2023-2025. Hon deltog i Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen, på Waldemarsudde 2020/2021. Force Majeure presenterades i Bonnier Gallery, Miami, Florida (2022), Bendana-Pinel, Art Contemporain, Paris (2022) samt Galleri Flach (2023). Maria Friberg har ställt ut separat på bl.a. Moderna Museet och Fotografiska i Sverige liksom Santa Barbara Contemporary Arts Forum, Kalifornien, Conner Contemporary Art, Washington DC och Pi Artworks, London. Hennes verk finns representerade i samlingar, såsom i Moderna Museet i Stockholm, Kiasma i Helsingfors, Museum of Fine Arts Boston och Denver Art Museum.