A. Karlsson Rixon. At the Time of the Third Reading  – Во время третьего чтения

11 april – 24 maj 2024

At the time of the third reading / Vid tiden för den tredje läsningen / Во время третего чтения #11
At the time of the third reading/Во время третего чтения #11. A. Karlsson Rixon.

Utställningen At the Time of the Third Reading/Во время третего чтения skildrar ett självorganiserat lesbiskt läger i Ryssland i juni 2013. Verken är poetiskt laddade gestaltningar av gemenskap utanför den heterosexuella normen i ett stenhårt ryskt politiskt klimat. Utställningens titel anspelar på den lag som förbjuder att information om ”icke-traditionella sexuella relationer” förmedlas till barn, det vill säga till personer under 18 år. Begreppet information omfattar även konstnärliga verk.

Den så kallade ”tredje granskningen” i Duman ägde rum den 11 juni 2013, och följdes av att lagförslaget signerades av Putin ett par veckor senare. Av en händelse sammanföll tiden för när lagen granskades och röstades igenom med dagen då det självorganiserade lägret öppnandes för den tionde men, som det skulle visa sig, sista gången. Verken framträder som landskapsmåleri, genomlysta av uttryck för kärlek och mänsklig gemenskap. Karlsson Rixon fotograferade på distans för att skydda modellernas identitet.  Lägerdeltagarna var inte explicit queerpolitiska aktivister, utan levde i allmänhet ett tillbakadraget liv. At the Time of the Third Reading gestaltar ett memento, förstärkt genom fotografiets upplevda kvalitet av att “fånga ögonblick”.

När At the Time of the Third Reading idag aktualiseras i Art Space Södertörn är det mot bakgrund av än mer hårdnade restriktioner i Ryssland. I december 2022 blev det förbjudet att sprida information om ”icke-traditionella sexuella relationer” och/eller preferenser samt könsbyte till ryssar i alla åldrar, inte bara barn. I juli 2023 förbjöds juridiskt och medicinskt könsbyte inklusive hormonbehandling. I november 2023 stämplade Högsta Domstolen i Ryssland ”den internationella hbt-rörelsen” som en extremistisk organisation och förbjöd den att verka i landet.

Utställningen At the Time of the Third Reading i Art Space består av åtta fotografier tillsammans med en video och ljudinstallation (2013-2016).

At the time of the third reading/Во время третего чтения #12. A. Karlsson Rixon.
At the time of the third reading/Во время третего чтения #17. A. Karlsson Rixon.

Projektet som även omfattar en bok var en del av Karlsson Rixons doktorsavhandling i fotografisk gestaltning vid Göteborgs universitet 2016. Boken har delats ut vid en kulturfestival i Ryssland med varningsetikett, men är nu helt förbjuden i Ryssland. Det är den också på bibliotek och skolor i flera amerikanska stater.

Projektet behandlas även i Kirill Polkovs avhandlingsprojekt i genusvetenskap vid Södertörns högskola (2024), Queering Images of Russia in Sweden: Discursive hegemony and counter-hegemonic articulations 1991–2019.

Karlsson Rixon (f. 1962 i Västra Frölunda) tog examen vid Nordens Fotoskola 1988 men bröt tidigt från en traditionell dokumentär tradition och blev del av en ny generation som gjorde att fotografi fick en självklar plats inom konstinstitutionerna i Sverige på 1990-talet. Hen har sedan dess varit aktiv som konstnär med fokus på det fotografiska. Hen tog en MFA vid CalArts, USA (1998) och disputerade i fotografisk gestaltning vid Göteborgs universitet (2016) med det konstnärliga avhandlingsprojektet Queer Community through Photographic Acts. Karlsson Rixon finns representerad på Moderna Muséet, Göteborgs Konstmuseum och flera andra konstsamlingar i Sverige, och undervisade i flera år bland annat som professor vid Högskolan för fotografi. De senaste åren har Karlsson Rixon blandat egna konstnärliga projekt med offentliga gestaltningsuppdrag. Hen delar sin tillvaro mellan Brännö/Göteborg och Los Angeles.