Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Slutrapport för studierapport om skärgårds- och insjöturismen i Finland (2017)

Skärgårdsdelegationen, Onvisio Consulting, Caprice Consulting (2017) Finlands skärgårds- och insjöturism utvecklas till europeisk attraktionsfaktor- Slutrapport för studierapport om skärgårds- och insjöturismen. Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 3/2017

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79421/03_17_Suomen_saaristo_ja_vesistomatkailusta_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Skärgårdsdelegationen och jord- och skogsbruksministeriet genomförde och finansierade 2016–2017 ett projekt för utredning av utvecklingen av turismen i skärgårdarna, vid kusterna och på sjöar och vattendrag i Finland. Syftet med projektet var att skapa en helhetsbild av utbudet, aktörerna, marknadsföringen och efterfrågan inom Finlands skärgårds-, kust- och vattenturism. Målet var också att studera utvecklingsmöjligheterna samt att ge utvecklingsförslag gällande dessa frågor. Detta är en rapport om projektet. Rapporten är på finska.

 

Bli först att kommentera på “Slutrapport för studierapport om skärgårds- och insjöturismen i Finland (2017)