Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Berglund, Lars (2017) Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län. WSP.

http://www.siko.org.se/files/2017-02-24_WSP_analys_landsbygd_och_skrgrd_-_presentation_skrgrdsrdet.pdf

Sammanfattning/abstract

Befolkningen på den tätortsnära landsbygden ökar betydligt snabbare än övriga länet. Befolkningen i skärgården har en lägre ökningstakt jämfört med övriga länet. Stora skillnader i åldersstruktur mellan olika områden i länet. Påtagligt äldre befolkning (och fler män) i skärgården. Men antalet kvinnor har ökat mer än männen sedan år 2000. Andelen höginkomsttagare ökar på landsbygden och i Skärgården, men minskar samtidigt i övriga länet Primära och tillverkande näringsgrenar vanliga på landsbygd och i skärgård. Även branscher med stort ytbehov uppvisar höga kvoter utanför tätort . Antal arbetsställen på landsbygden ökar betydligt snabbare än länet, medan skärgården ökar i takt med övriga länet Tydligt större andel småföretag i skärgård och på landsbygden.

Bli först att kommentera på “Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län