Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Område

Speciellt skärgårdar som geografiskt område, har visat sig vara problematiska att klassificera i olika offentliga geografiska klassificeringssystem som oftast ligger till grund för nationella eller regionala policy, strategier och handlingsplaner för regional utveckling och entreprenörskap.

I denna portal och i projektet så har vi ambitionen att se Stockholms skärgård, Ålands skärgård och Åbolands skärgård som ett landsövergripande geografiskt område, även om vi också klassificerar materialet i portalen utifrån dessa tre underregioner. Detta möjliggör att vi kan komma åt gemensamma utmaningar och möjligheter i hela regionen, samtidigt som vi kan komma åt lands- och regionspecifika företeelser för att möjliggöra olika jämförande analyser.

Om man pekar på Område i menyraden så kommer en sk. ”gardin” komma upp där man kan söka sig vidare till material som antingen landsövergripande eller behandlar någon av de tre regionerna.

Vi kommer även ”tagga” de olika dokumenten om de behandlar specifika öar, så vill man söka på öar så hänvisar vi till sökrutan i menyraden.