Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Om portalen

Vi som ligger bakom denna Skärgårdsföretagarportal är forskare och lärare vid Södertörns högskola i Sverige och Åbo Akademi och Novia Yrkeshögskola i Finland, samt organisationen Drivhuset. Portalen är framtagen inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development som pågår fram till hösten 2019 (klicka på länkarna till projektets  hemsida eller facebook-sida för mer information om projektet och dess aktiviteter). Ambitionen är att portalen ska leva kvar och uppdateras löpande även efter projektets slut.

I portalen finns det först och främst länkar till relevant offentlig dokument och vetenskapliga artiklar, men också studentuppsatser och andra projektarbeten, som behandlar frågor om skärgårdsföretagande. Det är främst digitalt material med länkar till fulltext-material som det länkas till. En del av de vetenskapliga artiklarna är inte alltid åtkomstbara för hela texten. Det finns dock alltid tillgång till ett sk. abstract som sammanfattar artikeln. Man vid intresse t.ex. uppsöka ett högskolebibliotek som abonnerar på dessa databaser.

Under Länkar finns en länksamling till hemsidor till olika typer av organisationers som har en koppling företagande i skärgården. Denna sida kommer hela tiden att fyllas på och uppdateras.

I menyn finns, under Samverkan, kontaktuppgifter till person på de högskolor och universitet som är ansvarig för portalen. Ta gärna kontakt med oss för potentiell samverkan och samarbeten, eller ge tips om viktiga publikationer eller länkar som ni anser bör vara med i portalen. På samverkan-sidan finns det också länkar till plattformar där ni kan komma i direkt eller indirekt kontakt med studenter för uppsats- eller projektarbeten, erbjuda säsongsarbeten eller långsiktig rekrytering.

Hur använder man och söker man då i portalen? Dels så kan man i övre menyn gå in på de olika sidorna där länksamlingar till skärgårdsorganisationer eller samverkanskontakter finns.

I sökningen av länkarna till specifika dokument, rapporter, uppsatser och vetenskapliga artiklar med relevans för skärgårdsföretagande, finns det flera sökvägar. Dels kan man göra en fritext-sökning i sökrutan i menyn. I menyn under Område kan man avgränsa till vilken geografiskt område man vill fokusera på. Nedan på höger sida kan man även söka på kategorier av olika typer av källor och material eller på alla de sätt vi har kategoriserat materialet. Det finns också längst ner ett sk. ”tagg-moln”, där ni kan klicka på de mer specifika taggar som har använts för att klassificera de olika källorna.

Portalen kommer fram till början av februari 2018 lanseras som en fungerande beta-version, vilket kommer innebära att under den tiden så är alla texter på portalen inte fullt redigerade och utvecklade, samt att länkmaterialet under tiden kommer vara begränsat.