Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Unga vuxna som fritidsboende 2030 (2017)

Skärgårdsdelegationen, Finnish Consulting Group FCG (2017), Utredningen Unga vuxna som fritidsbor 2030. Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 5/2017

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79584/MMM_5_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Åren 2016–2017 genomförde och finansierade Skärgårdsdelegationen och jord- och skogsbruksministeriet utredningsprojektet Unga vuxna som fritidsbor 2030. Syftet med projektet var att skapa en bild av den framtida utvecklingen av fritidsboendet under de närmaste 15 åren och ge utvecklingsförslag. Rapporten är på finska.

 

Bli först att kommentera på “Unga vuxna som fritidsboende 2030 (2017)