Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Fakta – Om Sveriges kust och skärgårdar

Glesbygsverket (2008). Fakta – Om Sveriges kust och skärgårdar

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4258ed2314e1fb32612361a8/1435231068283/fakta-om-sveriges-kust-och-skargardar-08.pdf

I Sverige finns många olika skärgårdsområden, inte bara vid kusterna utan också i alla våra insjöar. Karaktäristiskt för den svenska skärgården är många öar med få invånare på varje ö. I skärgårdsområden, som består av både öar och delar av kustområdet, bor ca. 80 000 människor. Detta enligt en avgränsning som Glesbygdsverket gjorde i samråd med länsstyrelserna 1997. Statistikmaterialet i denna broschyr avser
dock bara öar utan fast landförbindelse.

Bli först att kommentera på “Fakta – Om Sveriges kust och skärgårdar