Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Länkar

Portalen kommer fram till början av februari 2018 lanseras som en fungerande beta-version, vilket kommer innebära att under den tiden så är alla texter på portalen inte fullt redigerade och utvecklade, samt att länkmaterialet under tiden kommer vara begränsat. Här kommer det vara en sida med en struktur där vi regionvis länkar till olika typer av skärgårdsorganisationer och till hemsidor som är relevanta för skärgårdsföretagande. Vi lägger in nya länkar och redigerar denna sida löpande utefter vi hittar nya länkar

Länkar till projektet Archipelago Business Development

Länkar till organisationer med relevans för skärgårdsföretagande

Landsövergripande organisationer med relevans för skärgårdsföretagande

Stockholms skärgård

Företagarföreningar Stockholms skärgård

  • Skärgårdsföretagarnahemsida och facebook-sida 
  • Ljuströ företagarföreninginfo
  • Sandhamns företagarföreninginfo
  • Möja skärgårdens företagföreninghemsida
  • Destination Utöhemsida
  • Skärgårdshandlarna: hemsida
  • Väddöorternas företagarföreninginfo

Facebook-sidor

Åbolands skärgård

Ålands skärgård

Företagsrådgivning i Finland

Finansieringsmöjligheter i Finland