Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Cleantech in Finland (2017)

Arbets- och näringsministeriet: Cleantech strategic programme (2017), Cleantech in Finland, Arbets- och näringsministeriet.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74967/TEM_oppaat_17_2015_Cleantech_Finland_companies._07092015pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Finlands arbets- och näringsministeries publikation om finska cleantech företag. I publikationen presenteras samtliga finska cleantech företag och deras verksamhet.

Bli först att kommentera på “Cleantech in Finland (2017)