Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt

Lönnberg, Robert (2016) En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt

https://www.theseus.fi/handle/10024/108714

Examensarbetet beskriver utvecklandet och implementeringen av designen till en webbapplikation till Pargas stad, med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Applikationens uppgift är att förbättra informationsflödet mellan lokala företag, ortsbor och turister. Applikationen förser användaren med information om företagens geografiska läge, uppehållstider samt kontaktuppgifter. Även nyheter, arbetsplatsannonser, aktiviterer och tidtabeller för bussar, färjor samt tåg finns i applikationen. Applikationens uppgift är att få ortsborna att handla hos de lokala företag och inte gå till de stora butikskedjorna.
Examensarbetet förklarar processen från designutkast till implementering till applikationen med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Examensarbetet förklarar också motiveringarna bakom de val jag gjort angående designen och navigeringen.
Slutprodukten av examensarbetet är designen och navigeringen till webbapplikationen för Pargas stad. Målet med designen och navigeringen var att göra en lätt använd webbapplikation, där användaren lätt kan lägga till material eller hitta information hen söker. Resultatet är en användarvänlig applikation som gör att man gärna fortsätter att använda applikationen.

Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse (2010)

Auri, E. (2010), Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse, Arbets- och näringsministeriets publikationer Utvecklande av regionerna 55/2010
Utredningen granskar levnadsvillkoren på permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse och de förändringar som skett i dem under de senaste tjugo åren. Utredningens syfte är också att kartlägga öarnas framtidsutsikter samt att uppdatera den tidigare statistiken över öar.

Finska Stugbarometern (2016)

Miettinen, H. Koski, S. (2016), Mökkibarometri 2016. FCG Finnish Consulting Group Oy, Jord- och skogsbruksministeriet, Skärgårdsdelegationen
Stugbarometern är skärgårdsdelegationens barometer för att studera utvecklingen av fitidsboendet i finland. Stugbarometern har tidigare gjorts år 2003 och 2008. Rapporten innehåller information om bl.a. distansjobb, användning av service på orten, engagemang i ortens angelägenheter. Rapporten är på finska.

Global Cleantech innvation index (2017)

Chris Sworder (2017) Global Cleantech innvation index: which countries look set to produce the next generation of start ups? Cleantech group, WWF

https://wwf.fi/mediabank/9906.pdf

Global Cleantech innovatin indexet undersöker hur utvecklingen av cleantech företag ser ut i olika länder. I rapporten redogörs för vilka länder som har de mest gynnsamma företagsklimaten och bäst förutsättningar för att producera innovativa cleantech företag under de kommande tio åren. Både Finland och Sverige ligger högt upp på listan.

 

Cleantech kasvuun! Keinoja ja hyviä käytäntöjä.

Sitran selvityksiä 101 (2015) Cleantech kasvuun! Keinoja ja hyviä käytäntöjä, Sitra syyskuu 2015

https://media.sitra.fi/2017/02/27175002/Selvityksia101-2.pdf

I rapporten har Sitra studerat de finska cleantech klustren och jämfört dem med motsvarande företag utomlands. Målet var att reda utmaningar och möjligheter i Finland samt att hitta exempel på framgång från andra länder. Rapporten är på finska.

Cleantech in Finland (2017)

Arbets- och näringsministeriet: Cleantech strategic programme (2017), Cleantech in Finland, Arbets- och näringsministeriet.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74967/TEM_oppaat_17_2015_Cleantech_Finland_companies._07092015pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Finlands arbets- och näringsministeries publikation om finska cleantech företag. I publikationen presenteras samtliga finska cleantech företag och deras verksamhet.

Bioekonomi och cleantech i Finland – värdering av strategier och utvecklingsförslag

Statrådets kansli (2016), Bioekonomi och cleantech i Finland – värdering av strategier och utvecklingsförslag, Publikationsserie för statsrådets utrednings – och forskningsverksamhet 51/2016
I rapporten presenteras den finska bioekonomi och cleantech branschen. Rapporten utvärderar och granskar rapporten ”Den nationella bioekonomi strategin och regeringens cleantech- strategi” som publicerades i maj 2014. Rapporten är på finska.

Ålands statistik och utredningsbyrå

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, (2017)

http://www.asub.ax/sv/utredningar-och-forskning

http://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/attachments/page/alsiff17svpub.pdf

Ålands statistik och utredningsbyrå är en oberoende institution vars främsta uppgifter är att verka som Ålands officiella statistikmyndighet och bedriva forsknings- och utredningsverksamhet. På hemsidan hittas mångsidig data i form av utredningar och publikationer om Ålands näringsliv.

Unga vuxna som fritidsboende 2030 (2017)

Skärgårdsdelegationen, Finnish Consulting Group FCG (2017), Utredningen Unga vuxna som fritidsbor 2030. Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 5/2017

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79584/MMM_5_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Åren 2016–2017 genomförde och finansierade Skärgårdsdelegationen och jord- och skogsbruksministeriet utredningsprojektet Unga vuxna som fritidsbor 2030. Syftet med projektet var att skapa en bild av den framtida utvecklingen av fritidsboendet under de närmaste 15 åren och ge utvecklingsförslag. Rapporten är på finska.

 

1 2