Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Marjavaara, R. (2007). The displacement myth: Second home tourism in the Stockholm Archipelago. Tourism Geographies9(3), 296-317.

https://doi.org/10.1080/14616680701422848

Second homes are important for many households in Sweden. However, second homes are not uncontroversial and sometimes cause conflicts between the second home owners and locals. In attractive destinations, second homes are frequently blamed for creating price inflation, increased property values and higher property tax for all dwellings, including permanent homes. It is argued that this development is causing a displacement of permanent residents from these areas. However, others argue that the current depopulation trend in attractive second home destinations is caused by a restructuring of the rural labour market. This study departs from this societal and scientific conflict and has its aim in testing the displacement theory. This is done through an empirical case study dealing with essential issues regarding the development of second homes, permanent homes and changes in property values. The case area is the most popular second home destination in Sweden: the archipelago of Stockholm. Results show that increased assessed property values are caused primarily by increasing numbers of permanent homes, and the area is being repopulated rather than depopulated. The study concludes that no evidence of displacement caused by second home demand can be traced on a regional geographical level.

Gastronomiska regioner: ett verktyg för regional utveckling

Abstract

Rapporten sammanfattar resultatet från 8 fokusgrupper, samt intervjuer, seminarier och en enkät som genomfördes  under 2013 i syfta att  ta fram ett underlag för hur vi skall bygga gastronomiska regioner i Sverige. Projektets huvudfrågor var: 1. Vad är gastronomiska regioner i ett svenskt sammanhang? 2. Hur skall gastronomiska regioner byggas i Sverige? 3. Vad kan satsningen heta?. På förslag från deltagarna föreslås att satsningen framgent skall heta kulinariska regioner. Dessutom föreslås en handlingsplan som bygger på fem identifierade områden, nämligen en tydlig organisation och ledarskap; framtagning av en terroiratlas på nationell och regional nivå; satsa på marknadsutveckling; att utveckla regional unikitet och särart; samt att tillämpa de sistnämnda. Projektet genomfördes på uppmaning från landsbygdsdepartementet som ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund, Restaurangakademien och Södertörns Högskola.