Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Global Cleantech innvation index (2017)

Chris Sworder (2017) Global Cleantech innvation index: which countries look set to produce the next generation of start ups? Cleantech group, WWF

https://wwf.fi/mediabank/9906.pdf

Global Cleantech innovatin indexet undersöker hur utvecklingen av cleantech företag ser ut i olika länder. I rapporten redogörs för vilka länder som har de mest gynnsamma företagsklimaten och bäst förutsättningar för att producera innovativa cleantech företag under de kommande tio åren. Både Finland och Sverige ligger högt upp på listan.

 

Cleantech kasvuun! Keinoja ja hyviä käytäntöjä.

Sitran selvityksiä 101 (2015) Cleantech kasvuun! Keinoja ja hyviä käytäntöjä, Sitra syyskuu 2015

https://media.sitra.fi/2017/02/27175002/Selvityksia101-2.pdf

I rapporten har Sitra studerat de finska cleantech klustren och jämfört dem med motsvarande företag utomlands. Målet var att reda utmaningar och möjligheter i Finland samt att hitta exempel på framgång från andra länder. Rapporten är på finska.

Cleantech in Finland (2017)

Arbets- och näringsministeriet: Cleantech strategic programme (2017), Cleantech in Finland, Arbets- och näringsministeriet.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74967/TEM_oppaat_17_2015_Cleantech_Finland_companies._07092015pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Finlands arbets- och näringsministeries publikation om finska cleantech företag. I publikationen presenteras samtliga finska cleantech företag och deras verksamhet.

Bioekonomi och cleantech i Finland – värdering av strategier och utvecklingsförslag

Statrådets kansli (2016), Bioekonomi och cleantech i Finland – värdering av strategier och utvecklingsförslag, Publikationsserie för statsrådets utrednings – och forskningsverksamhet 51/2016
I rapporten presenteras den finska bioekonomi och cleantech branschen. Rapporten utvärderar och granskar rapporten ”Den nationella bioekonomi strategin och regeringens cleantech- strategi” som publicerades i maj 2014. Rapporten är på finska.