Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Ålands statistik och utredningsbyrå

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, (2017)

http://www.asub.ax/sv/utredningar-och-forskning

http://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/attachments/page/alsiff17svpub.pdf

Ålands statistik och utredningsbyrå är en oberoende institution vars främsta uppgifter är att verka som Ålands officiella statistikmyndighet och bedriva forsknings- och utredningsverksamhet. På hemsidan hittas mångsidig data i form av utredningar och publikationer om Ålands näringsliv.

Bli först att kommentera på “Ålands statistik och utredningsbyrå