Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Skärgårdsprogrammet 2017-2019 (Finland)

Skärgårdsdelegationen, Spatia (2017), Det nationella skärgårdsprogrammet 2017–2019 Öar, hav, sjöar, älvar och strandzonen som faktorer i den regionala utvecklingen. Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 6a 2017

http://mmm.fi/documents/1410837/5294657/Valtakunnallinen_saaristoohjelma_SVE+painoversio.pdf/4ed1a5f6-fad8-4c93-9acd-8a4c0cf41256

 

Rapporten är en redogörelse av Finlands nationella skärgårdsprogramm för perioden 2017-2019. Avsikten med programmet är att förverkliga målen i skärgårdslagen, bidra till att balansera den regionala utvecklingen i skärgårds-, kust- och vattenområden och att dra fördel av skärgårdskaraktären, hav, sjöar, älvar och strandzonen som faktorer i den regionala utvecklingen i hela landet.

Programmet främjar skärgårdens trafik- och datakommunikationsförbindelser, skärgårdens ställning i regional- och kommunpolitiken, tryggandet av basservicen, tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för havsklustret, produktutvecklingen och marknadsföringen av skärgårds- och insjöturismen, yrkesfisket, ett ökat boende i fritidsbostäder, fritidsboendets utveckling till permanent boende, skyddet av Östersjön och vattendragen, beredskapen inför och säkerheten vid exceptionella naturfenomen samt behoven av rekreation, naturskydd och kultur.

Bli först att kommentera på “Skärgårdsprogrammet 2017-2019 (Finland)