Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse (2010)

Auri, E. (2010), Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse, Arbets- och näringsministeriets publikationer Utvecklande av regionerna 55/2010
Utredningen granskar levnadsvillkoren på permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse och de förändringar som skett i dem under de senaste tjugo åren. Utredningens syfte är också att kartlägga öarnas framtidsutsikter samt att uppdatera den tidigare statistiken över öar.

Bli först att kommentera på “Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse (2010)