Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling av funktionerna

Rantanen, Cedric; Duncker, Benjamin (2015) En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling av funktionerna

https://www.theseus.fi/handle/10024/100583

Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en mobil webbapplikation till Pargas stad. Applikationens uppgift är att förbättra kommunikationen inom Pargas genom att innehålla väsentlig information för Pargasbor, turister och lokala företag. För att applikationen skall innehålla det material som anses vara väsentligt skall den fungera som ett informationsflöde där invånarna finner exempelvis företags öppethållningstider samt deras geografiska läge, arbetsplatsannonser, aktiviteter, nyheter samt tidtabeller till bussar, tåg och färjor. Det skall vara möjligt att uppdatera detta informationsflöde och ändringarna skall ske i realtid. Allt detta skall leda till bättre samhörighet mellan företag och invånare inom Pargas stad.

Examensarbetet kommer att fokusera på applikationens uppbyggnad och funktionalitet. Vi valde att arbeta med innehållshanteringssystemet Drupal 7 och med dess moduler för att uppfylla de krav som applikationen skall ha för att fungera. Med hjälp av moduler kan vi skapa avancerade funktioner till applikationen på ett mindre komplicerat sätt.

Bli först att kommentera på “En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling av funktionerna