Skärgårdsföretagarportalen

Inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development

Skärgårdsföretagande

Skärgårdsföretagandet har på grund av sin geografiska belägenhet och beskaffenhet specifika utmaningar men också unika möjligheter. Det finns i dagens forskning om entreprenörskap och företagande allt mer medvetenhet om att man i högre grad än tidigare behöver beakta de kontextuella betingelserna för att  förstå hur entreprenöriella aktiviteter och processer ska kunna uppstå och bibehållas. Därmed finns det också ett behov att samla kunskapen om skärgårdsföretagandet specifika förutsättningar.

Vad för kunskap finns det då samlat om skärgårdsföretagande som företeelse och fenomen? Det vi ser är att kunskapen finns, men den är fragmenterad och spridd hos en rad olika källor och organisationer. Men det finns också stora kunskapsluckor om skärgårdsföretagande där ny kunskap behöver tas fram. Denna portal vill skapa en samlad kunskapsbas om skärgårdsföretagandet villkor och utmaningar, men också underlätta kunskapsutvecklingen och samverkan inom området.

Målgruppen för denna portal är självklart skärgårdsföretagare själva, men också en rad andra intressenter så som forskare och studenter som vill gräva djupare och studera skärgårdföretagande som fenomen och samtidigt bidra i kunskapsutveckling och innehållet i denna portal. Även tjänstemän och politiker kan vara en potential målgrupp, med flera.

Portalen kommer fram till början av februari 2018 lanseras som en fungerande beta-version, vilket kommer innebära att under den tiden så är alla texter på portalen inte fullt redigerade och utvecklade, samt att länkmaterialet under tiden kommer vara begränsat.