Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Styrgrupp

 

Akademisk styrgrupp

Apostolis Papakostas, forskningsledare och professor i sociologi, Södertörns högskola

Mats Bergman, ordförande i Advisory Board, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Malin Gawell, Fil. dr och docent i företagsekonomi, Södertörns högskola

Zhanna Kravchenko, Fil. dr och docent i sociologi, Södertörns högskola

Patrik Tingvall, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Erik Borg, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola

 

 

Advisory board

Mats Bergman, ordförande, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Apostolis Papakostas, forskningsledare och professor i sociologi, Södertörns högskola

Erik Borg, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola

Fredrik Bergström, WSP Sverige AB

Mikael Wallin, WSP Sverige AB

Michael Cronholm, HUI Research AB

Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm

Anders Daniels, Huge fastigheter AB