Blogg / Journalistik – Forskning

En blogg om aktuell journalistikforskning med forskare från Södertörns högskola.

Vi som bloggar

Andreas Widholm

Andreas Widholm

Andreas Widholm
Lektor i journalistik vid Södertörns högskola och kommer närmast från Stockholms universitet där jag disputerade 2011 på en avhandling om internationella nyhetskanaler i Europa. Jag var ”Researcher in Residence” vid Sveriges Radio 2011-2012, och arbetar för närvarande  med forskning om bland annat utrikes- och kulturjournalistik samt om journalistikens förhållande till sociala medier.

 

Christian Andersson
Disputerade i sociologi på 1980-talet på en avhandling om bondeekonomins förvandling i Nordafrika under oljeboomen men har en stor del av sitt liv arbetat som journalist, huvudsakligen på Sveriges Radio. Examen från JH. Har också arbetat på UD och på Europaparlamentet. Forskat om EU:s demokratiska underskott och om politisk populism.

 

Ester Appelgren

Ester Appelgren

Ester Appelgren
Tekn. dr. medieteknik och lektor på avdelningen för journalistik på Södertörns högskola. Jag disputerade 2007 vid Medieteknik på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) med avhandlingen Media Convergence and Digital News Services. Jag leder forskningsprojektet Datajournalistik i samarbete med SVT, SR, Aftonbladet, SvD, Helsingborgs Dagblad, NTM, Mittmedia och Sas Institute. Projektet är finansierat av Vinnova.

 

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren
Professor i journalistik vid Södertörns högskola. Min forskning handlar mycket om medieutveckling och journalistiska yrkesroller, om journalistiska arbetsmetoder som t ex datajournalistik och om journalistiska kulturer i Sverige, Ryssland och Polen. Områden som är på gång de kommande åren är t ex lokal journalistik i olika former och källornas inflytande i journalistiken.

 

 

Jonas Appelberg

Jonas Appelberg

Jonas Appelberg
Doktorand i journalistik inom projektet Journalism in Change. Jag forskar främst inom området sociala medier och hur dessa används av journalister och mediehus, men i förlängningen också hur detta påverkar journalistrollen och synen på den mottagande publiken. I min licentiatavhandling gör jag en  jämförande studie mellan Aftonbladet och Sveriges Radio angående detta genom en kvalitativ intervjustudie samt genom en observationsstudie. Arbetet beräknas vara klart vårterminen 2015.

 

Jöran Hök

Jöran Hök

Jöran Hök
Ph.D., senior lecturer at Södertörn University since February 2009.  I was previously for ten years editor-in-chief for the leading subscribed magazine on international development. Previously senior lecturer in journalism at JMG, Göteborg University (1992-99) and guest lecturer at Stockholm University (2008-2009). I have also worked on the international desk at the bi-largest Swedish daily newspaper Göteborgs- Posten. Focus of research: (1) preconditions for journalism in post-conflict regions (2) comparative studies of changes of journalism cultures in Sweden, Poland and Russia (3) News journalism in broadcasting on digital platforms. Doctoral thesis: External Conflicts in journalism and research – preconditions for a dialogue, Padrigu Press, Gothenburg University 1995.

 

Kristina Lundgren

Kristina Lundgren

Kristina Lundgren
Docent i journalistik, med inriktning mot presshistoria och genreutveckling med fokus på kvinnliga journalister, deras textproduktion och arbetsvillkor. Jag arbetar nu med en studie över konsumentjournalistikens utveckling, från folkbildande upplysning till bloggar och livsstilsreportage.