Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /storage/content/21/168921/blogg.sh.se/public_html/journalistikforskning/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /storage/content/21/168921/blogg.sh.se/public_html/journalistikforskning/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87 Journalister i tre länder genomlysta

Blogg / Journalistik – Forskning

En blogg om aktuell journalistikforskning med forskare från Södertörns högskola.

Journalister i tre länder genomlysta

I en av sessionerna på CEECOM2014 hade vi den sista stora redovisningen från forskningsprojektet Journalism in change som pågått 2011-2014 på Södertörns högskola. Inför en fullsatt sal med ett 40-tal medieforskare från hela Östeuropa och Ryssland var vi fem projektdeltagare som berättade om våra resultat. Som kommentator hade vi fått journalistforskningens nestor David Weaver från University of Indiana.

I projektet har vi undersökt hur journalistiska professionella kulturer i Polen, Ryssland och Sverige påverkas av medieutvecklingen. Det är tre olika mediesystem, men den tekniska utvecklingen är densamma. Frågan har varit om detta innebär att journalister i de tre länderna tänker och arbetar med på samma sätt eller om skillnader består. För att få svar har vi gjort en enkät till 1500 journalister i de tre länderna och djupintervjuat 20journalister i varje land.

Vi hade fem delar i vår redovisning:

Michal Glowacki från universitetet i Warszawa gick igenom resultat om vilka som är journalister – ålder, kön och utbildning, hur starka de professionella institutionerna är, anställningsformer och lön. Skillnaderna är stora och verkar snarast öka; i Ryssland är nästan 70 % av journalisterna under 35 år, många ser yrket som ett steg i karriären till andra områden, i Polen är journalisterna pressade av dåliga löner, bara 20 % är med i facket och många arbetar samtidigt med andra områden, i Sverige blir journalistkåren bara äldre och 38 % är över 50 man har bra lön och väntar på pensionen.

Maria Anikina från universitetet i Moskva jämförde journalistiska ideal och värderingar, och såg att det finns både likheter och skillnader. Granskningsidealet är starkast i Sverige, medan ett mer utbildande och aktivistiskt ideal är starkare i Ryssland. Men i alla länder är de grundläggande idealen desamma – korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

Boguslawa Dobek Ostrowska från universitetet i Wroclaw analyserade relationen mellan journalister och politik i de tre länderna. Hon kom fram till att det i Sverige råder en ganska jämbördig relation politik och journalistik, medan det i Ryssland är en asymetriskt förhållande där politiken dominerar över medierna. Polen ligger någonstans i mitten.

Elena Johansson från Södertörn beskrev hur journalister i alla tre länderna tar in sociala medier som nya verktyg i de gamla arbetsprocesserna. Traditioner spelar stor roll, t ex den ryska litterära traditionen och den politiska kontrollen över medier gör att bloggar får en viktig roll för ryska journalister; över 40 procent av de ryska journalisterna i undersökningen bloggar själva minst varje vecka. I Sverige är sociala medier mer ett redskap i research och för att hållakontakt med i första hand kollegor och även med publiken.

Jag själv lyfte fram siffror runt den journalistiska autonomin, hur stor frihet journalister upplever att de har i det dagliga arbetet när det gäller att välja ämnen och vinklar. Det visar sig att denna upplevda frihet är ganska lika i alla tre länderna. Hälften av de ryska journalisterna säger att pressfriheten har minskat, men samtidigt har de stor frihet i det dagliga arbetet och en ökande möjlighet att påverka innehållet. Denna paradox förklaras i första hand med självcensur, påpekade en av de ryska forskarna i publiken; om man undviker de känsliga ämnena och håller sig inom ramarna upplevs friheten lika stor där som i andra länder.

David Weaver var imponerad över projektet. Men han såg samma problem hos oss som i den stora ”Global Journalist” som han lett sedan 1980-talet; att journalistundersökningar inte säger så mycket om det faktiska medieinnehållet. Han betonade att man måste gå ett steg vidare och fråga sig vad journalisternas åsikter och värderingar betyder i ett samhälleligt sammanhang. I framtiden kanske man kan koppla jämförande journalistundersökningar till innehållsanalyser, föreslog David Weaver.

Det är bara att hålla med Davids kommentar. Men det blir ett annat projekt. Tills dess får vi borra djupare i våra analyser inför den antologi som ska produceras från projektet. Utkast till kapitel finns redan, och dessa ska nu bearbetas under sommaren och hösten. Någon gång runt årsskiftet utkommer boken på Peter Langs förlag, ett stort tyskt förlag för vetenskaplig litteratur.

Gunnar Nygren

Bli först att kommentera på “Journalister i tre länder genomlysta

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *