Blogg / Journalistik – Forskning

En blogg om aktuell journalistikforskning med forskare från Södertörns högskola.

Ett konserverande system?

Journalistikforskningen har teoriproblem, konstaterade Thomas Hanitzsch från München när den sista av panelerna runt 10-årsjubileet av divisionen hölls på söndagseftermiddagen. Rubriken var ”The way forward”, och det var Södertörnkända Jane Singer (numera på City University i London) som höll ihop diskussionen. Problemen hänger ihop med systemet, konstaterade han: Många paper till konferenser skrivs för meritering på hemmaplan, och då är det säkrare att skriva en enkel empirisk redovisning, och svårare och mer riskabelt att försöka utveckla teorier. Det akademiska systemet nöjer sig med att paper blir antagna, och för meritering på hemmaplan spelar det ingen roll vad de handlar om. Dessutom gör systemet med peer-review att nya teorier ibland möts med misstro,eftersom man inte känner igen det, redaktörer och organisatörer skickar tillbaka det.

– Transformeringen av journalistiken kräver nya idéer och nya teorier som kan förklara den, sa Hanitzsch som de senaste åren varit redaktör för ICAs tidskrift Communication Theory. Vi saknar inte det intellektuella kapitalet, men istället är det samma saker som upprepas.

Panelkollegan Kevin Barnhurst från University of Leeds tog upp den kastade handsken och la till ett historiskt perspektiv. Han pekade på att journalistiken uppstod som en produkt av realismen på 1800-talet, och problemet är att vi inte längre lever i den gamla modernistiska världen, att de gamla teorierna inte fungerar.

Diskussionen reser frågan om ny kunskap verkligen kan skapas inom det akademiska systemet. I paper efter paper, session efter session återupprepas teorier som bekräftas i nya undersökningar. Kanske systemet har fär många inneboende konserverande funktioner som tvingar forskare att anpassa sig till gällande tänkande? Nytänkande premieras sällan, och det är säkrare att reproducera de gamla teorierna om man vill få sina artiklar och konferenspaper antagna. Det är lite som de japanska dagstidningarna som Kaori Hayashi berättade om på söndagsmorgonen – upplagorna hålls uppe genom ett distributionssystem med kvarterslokaler (”senbaiten”) som centraler och dessa nätverk sköter all försäljning av prenumerationer. Eftersom upplagorna hålls uppe ser inte de gamla och konservativa tidningsdirektörerna någon anledning att satsa digitalt, trots att de unga under 35 år inte läser papperstidningen längre (fast de har fortfarande prenumerationer genom sin kvarterslokal).

Samtidigt gäller det att inte falla för enkla och populära beskrivningar av det nya mediesystemet. Matt Hindman från Arizona var en av deltagarna i en panel som handlade om vad överflödet av information leder till i ett demokratiskt perspektiv. Matt Hindman tog fram Negropontes gamla visioner om att överflödet av information skulle leda till radikal decentralisering av kommunikationssystemet. Problemet med detta är bara att det inte är sant – istället är det jättar som Google, Yahoo och Facebook som kontrollerar systemet. Vi missförstod ekonomin i storskaligheten, konstaterade Hindman som konstaterade att det bara är jättarna som kan bygga stora publiker, serverhallar för distribition och som samlar på sig informationen om alla användare.

Fast något händer i alla fall – Tanja Aitamurto från Finland har de senaste sex åren arbetat med innovationer i Stanford, och under en middag på den lokala ekologiska restaurangen berättade hon om sina studier om hur medborgare dras in i journalistikens granskningar med t ex crowdsourcing. Hon har också arbetat tillsammans med Seth Lewis från Minnesota som besökte Södertörn förra året. Kanske vi redan ser hur journalistiken förändras – det gäller ”bara” att lyfta upp detta till en teoretisk nivå som gör att våra ”teoretiska kartor” över fältet kan uppdateras.

Seth Lewis är också en av de som ska leda divisionen in en dessa nya teoretiska höjder. Han är sekreterare, och ny ordförande blev Matt Carlson från St Louis. Vice ordförande och ansvarig för programmet blir Henrik Örnebring från Karlstad, och den nordiska forskningen visar därmed att vi ligger långt framme. Det blir Matt, Henrik och Seth som lägger upp programmet för nästa års ICA – San Juan på Puerto Rico 21-25 maj 2015.

 

Bli först att kommentera på “Ett konserverande system?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *