Blogg / Journalistik – Forskning

En blogg om aktuell journalistikforskning med forskare från Södertörns högskola.

Ekologikris utan plankton?

Lokaltidningarna producerar journalistikens plankton, den basföda som alla de stora makrillarna behöver för att kunna bevaka hela landet.

Metaforen kommer från Lars Johansson, chefredaktör för Helsingborgs Dagblad. Han använde den på Mediedagarna i Göteborg 6-7 mars, i en debatt med andra mediechefer om lokaljournalistikens framtid. För vad händer med ekosystemet om basfödan sinar, om lokalredaktioner läggs ner och lokaltidningar kan producera allt färre nyheter?

Alla talade väl om den lokala journalistiken , och cheferna för public service framhöll  sina satsningar. Och visst är det bra om SVT skaffar fler lokala redaktioner och journalister. Men det är fortfarande de lokala tidningarna som står för basfödan, som gräver fram nyheter och bevakar landet i sin helhet. Även om ”medieskuggorna” växer i takt med att lokalredaktioner lägger ner.

Jag pratade mer flera chefredaktörer under de två dagarna i Göteborg. De är alla väl medvetna om den lokala journalistikens betydelse, att det är den som har det högsta läsvärdet och håller kvar läsarna. Det märkte t ex  Nerikes Allehanda när de drog in lokala editioner och upplagan rasade. När nya chefredaktören Katrin Säfström kom för ett drygt halvår sedan vände hon på det, och tillsatte nya lokalredaktörer och tog tillbaka de lokala editionerna för att ge mer utrymme åt de nära nyheterna. Upplageraset upphörde tills vidare.

Men NA har ändå i grunden samma problem som HD och alla andra tidningar som drar ner på det lokala – de har inte så många val när kostnader måste sänkas. Frågan blir då om det finns nya sätt att utveckla den lokala journalistiken inom de ekonomiska ramar som finns idag och de krympande ramar som förutses av många när de trogna tidningsläsarna dör. Hur ser den lokala journalistiken för 2000-talet ut?

Många hoppas på medborgarjournalistik utanför de traditionella medierna. Men en färsk rapport från Karlstads universitet konstaterar att den inte klarar av journalistikens granskning och information. Istället är det begreppet ”hyperlokal journalistik” som väcker nyfikenhet.  Ett center vid universitetet i Cardiff forskar om detta, och nyligen hölls en konferens i Oxford med deltagare från hela Europa om lokal journalistik.

I den hyperlokala journalistiken kan professionella och amatörer hitta nya former av samverkan, en engagerad publik kan medverka allt mer i den lokala bevakningen. Andra exempel på nytt innehåll är t ex automatgenererat innehåll när det gäller annonser och kanske även redaktionellt material?. Samtidigt ställer detta nya frågor när det gäller kvalitet, källkritik och etik – vilka grundkrav är det som gäller och vad händer med det redaktionella ansvaret?

Kanske de lokala medierna kan hitta tillbaka till den lokala publiken via publiknätverk och det lokala ”civilsamhället” i form av föreningar och aktivister? Här finns ett område att utforska, och alla förslag och idéer mottages tacksamt.

Gunnar Nygren

 

Välkommen till journalistikforskarbloggen!

Vad håller ni journalistikforskare på med?

Frågan möter mig ibland när jag träffar journalister och branschfolk, men också när jag möter kollegor inom den akademiska världen. Frågan träffar en öm punkt för många forskare – vi är inte särskilt bra på att berätta vad vi gör, att hålla igång dialogen med vår omvärld.

Det finns traditionella akademiska former för diskussion om forskning; seminarier och konferenser där forskare utbyter kunskap och erfarenheter. Men det finns inte så många forum för en bredare diskussion som överbryggar avståndet mellan forskarna och omvärlden. Forskare är ofta inte heller så bra på att använda nya nätbaserade plattformar för diskussion.

Journalistikforskning är alltför viktig för att stanna i de akademiska seminarierummen. Den kunskap som skapas i forskningen om journalistik måste också prövas i diskussioner med andra. Såväl med journalister på redaktioner, som med andra forskare och med alla som är intresserade av journalistikens roll i samhället.

Detta är bakgrunden till den här bloggen. Den är vårt försök att berätta något om vad vi journalistikforskare på Södertörn arbetar med, vad vi diskuterar och vilka frågor som upptar oss. I bloggen kommer vi att skriva om forskning, om konferenser och seminarier eller bara om sånt vi läser som förtjänar en vidare spridning.

Vi som skriver i bloggen hittar du överst på sidan. Läs och kommentera!

Gunnar Nygren, professor i journalistik

1 2 3