Förvaltningsakademin

En blogg från centrumbildningen Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Styrning genom krav på dokumentation

Vill man få skolledare och förvaltningschefer att hänga på låset ska man döpa sin konferens till ”Rektors ledarskap i en dokumentberoende tid” och ställa Skolinspektionen, Skolverket och Skolväsendets överlagandenämnd på scenen.

Långt fler än de drygt 360 deltagare som rymdes – i de ändå väl tilltagna lokalerna på Högskolan Kristianstad – hade velat vara med. Och att döma av frågorna från publiken famlar många skolledare kring vad skolans styrdokument egentligen kräver av dem när det till exempel gäller elevdokumentation och åtgärdsprogram.

Inte heller blir det lättare för praktikerna när de olika skolmyndigheterna ger uttryck för olika uppfattningar kring kraven på dokumentation. Buden blev till sist ganska många om vad ett åtgärdsprogram egentligen ska innehålla, hur lång åtgärdsplanen ska vara, hur lång tid den ska ta att formulera – och hur många planer som behövs för varje elev med behov av särskilt stöd (ett för varje ämne, sa Skolinspektionen; vi har ingen åsikt, sa Skolverket; ett per elev, sa Skolväsendets överklagandenämnd).

Sveriges skolledare vill göra rätt, men i konferensens möte mellan skola och myndigheter tycktes frågorna hämta näring ur rädslan att inte göra rätt – formellt. ”Hur ska vi göra få att få rätt gentemot de föräldrar som anmäler oss eller överklagar våra beslut?” ”Dokumentera mera och bättre!”, blev det samstämmiga svaret från skolmyndigheterna. Det är oftast den bristfälliga dokumentationen hos skolan som gör att Skolinspektionen (i drygt 60 procent av fallen) uttalar kritik.

Men att göra rätt i de övervakande myndigheternas ögon (även om de tycks skela något), är kanske inte alltid samma sak som att göra rätt gentemot skolans övergripande mål eller gentemot eleven. För även om skolan uppfyller de formella kraven och gör ”juridiskt rätt”, kan det vara en klen tröst för många: bakom de 3 000 anmälningar som varje år når Skolinspektionen, och de 500 besvären i Skolväsendets överklagandenämnd, finns ju lika många familjer med uppfattningen att skolan gjort ”moraliskt fel”.

Men hur dokumentera mera och bättre? Jo, genom att följa de guider, vägledningar, allmänna råd och universella mallar som skolmyndigheterna eller skolförvaltningar utarbetar, var rådet från podiet.Men det är samtidigt mallar som, enligt konferensens avslutande talare, Carola Aili, lektor i pedagogik, passar ganska illa med de unika fall som varje barn kan innebära. En poäng hon illustrerade med följande citat, värt att påminna rektorer om i en dokumentberoende tid:

”For every complex problem there is an answer that is clear, simple – and wrong.” (H. L. Mencken)

Bli först att kommentera på “Styrning genom krav på dokumentation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *