Förvaltningsakademin

En blogg från centrumbildningen Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Granskning och effektivitet

Hur vet vi vilka organisationer som är effektiva och håller hög kvalitet? Frågan är ständigt aktuell, särskilt hos dem som har att granska andra organisationers verksamhet. Vad är det som skapar effektivitet? Hur blir man en bra granskare?

Det finns en återkommande dröm om att det ska gå att konstruera några (helst få) indikatorer på effektivitet, och att hitta de strukturer och processer som skulle kunna garantera effektivitet. Det finns både en stor efterfrågan på och en betydande mottaglighet för sådana som ger intryck av att kunna förverkliga sådana drömmar.

Allt detta skapar en marknad för dem som låtsas att de vet hur man ska göra. Men i praktiken slår drömmarna sällan in.

Huvudskälet är att offentliga verksamheter är komplexa. Ofta har de blivit offentliga just för att de är det. Flera olika mål ska uppnås, och målen kan ofta strida mot varandra. Målen är sällan möjliga att formulera på något enkelt och entydigt sätt. Ofta är det oklart vilka ”teknologier” som fungerar. Problem som offentliga organisationer ägnar sig åt är sällan lösningsbara en gång för alla.

Inget i granskandet och bedömandet blir därigenom trivialt, även om allt förstås kan mätas (och ibland mäts) på ett trivialt sätt.

Det finns alltid en risk att man mäter det som syns, det som går att kvantifiera och det som sker på kort sikt. På samma sätt finns en risk att den verksamhet som blir granskad anpassar sig så att det synliga, det kvantifierbara och det kortsiktiga framhävs mera än det som inte syns, inte så lätt går att kvantifiera och som kan förväntas få effekter på lite längre sikt.

Som sagt, drömmarna slår sällan in. Det verkar helt enkelt inte finnas några modeller för hur man organiserar och styr som garanterar effektivitet i organisationer. Hur ska man tänka om det?

För dem som jobbar med granskning bör väl detta i huvudsak ses som något positivt. Granskning blir därigenom en betydligt mer intellektuellt utmanande aktivitet, än om det enbart skulle handla om att ”pricka av” ifall den granskade har följt reglerna eller inte.

Att det inte finns några generellt giltiga strukturer och processer som kan garantera effektivitet, gör inte granskande och förändringsarbete fruktlöst. Tvärtom. Det ställer bara lite större krav på granskaren.

Vad kännetecknar då en bra granskare? Analytisk förmåga, förstås. Men därutöver? Djupa kunskaper om det sammanhang som ska granskas behövs, liksom en förmåga att kunna vända och vrida på frågor. Därutöver en ansenlig dos av praktisk klokhet, inklusive en viss skepsis mot drömfabrikanterna.

Bli först att kommentera på “Granskning och effektivitet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *