Förvaltningsakademin

En blogg från centrumbildningen Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Om Förvaltningsakademin

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad olika ämnen. Vårt uppdrag är att 

  • bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, i första hand i form av uppdragsutbildning på avancerad nivå
  • utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen.
  • utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan.
Statsförvaltningen har en central roll i utvecklingen av det svenska samhället och det finns ett stort behov av ökad kontakt mellan förvaltningens praktik och forskning om förvaltning. Förvaltningsakademin vill vara en plattform där detta möte kan äga rum, och därmed också stimulera till långsiktig samverkan. En ökad närhet ger även möjlighet att utveckla kunnande och kompetens inom såväl förvaltning som akademi.
På Södertörns högskola finns ett brett spann av både forskning och utbildning med inriktning mot förvaltning. Tillsammans med vår ämnesövergripande profil skapar det goda förutsättningar att härbärgera den här mötesplatsen.

 

Forskarna

daniel_castillo

Daniel Castillo är filosofie doktor i sociologi forskar om statens organisering och relationen mellan stat och marknad i ett organisationsteoretiskt perspektiv.

 

 

 

Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson är filosofie doktor i statsvetenskap och forskar om förvaltningspolitik, offentlig organisation, regeringskansli och statsförvaltning. Just nu med särskilt intresse för den svenska skolans styrning, organisation och ledarskap.

 

 

 

bengt_jacobssonBengt Jacobsson är professor i företagsekonomi och forskar om reformer, styrning, och förändring i offentliga organisationer. Hans senaste bok handlar om den svenska kulturpolitikens framväxt och styrning.

 

 

 

anders_ivarsson_westerbergAnders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och forskar om förändring, styrning och organisering i offentliga organisationer.