Geo

Forskaren Thomas Andrén från Södertörns högskola bloggar om det som händer under det geologiska borrprojekt som genomförs i Östersjön inom ramen för det internationella marina borrprogrammet IODP (Integrated Ocean Drilling Program).

Länk till bloggen.