Biologiskt kulturarv

Biologiskt kulturarv

Smaker og stjernediagram

Trond og Heidi jobber med smaksbeskrivelser for ost og honning.

 

Pauline og Angus beskriver smakene ved hjelp av stjernediagram.

Per, Ole Morten, Anne Line, Paul Sverre og Sara jobber med ostene fra Eggensetra.

 

Her jobbes det med hjemmebakt flatbrød. Fra venstre Kari, Eli, Jan Kåre, Paulina, Paul og Trond. Vi var så heldige å få hjelp av Jan Kåre Johnsen som er kokk ved Matnavet Mære.

Siv Beate og Ole Morten tester smaker i ost.

Her gis det stemmer til de åtte smaksordene som ble valgt for en av ostene.

Paulina sørger for at alt går riktig for seg.

Alle foto: Bolette Bele/NIBIO.

Fra sør til nord i Trøndelag

Med varsel om at snøen allerede har lagt seg i fjella i Trøndelag, er det godt å kunne melde om at vi har kommet vel i havn med årets feltarbeid!

 

Det ble mange flotte og interessante feltbesøk hos brukere både i Oppdal, Stjørdal og Snåsa i løpet av sommeren. Hos enkelte av brukerne i prosjektet hadde vi allerede gjennomført nødvendige feltbefaringer og registreringer tidligere år.

Med en siste feltbefaring på setervollen hos Vegard i Forradalen denne uka, er det nå lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet i prosjektet.

Eggensetra i Snåsa, hos Siv Beate og Morten. Foto: B. Bele/NIBIO.

Tradisjonell seterdrift med melkekyr og osteproduksjon på Eggensetra. Foto: B. Bele/NIBIO.

Produksjon av kjøtt, skinn og ull fra gamle saueraser, hos Anne Line i Oppdal. Foto: B. Bele/NIBIO.

Gammalnorsk spælsau er et flott syn på beite. Foto: B. Bele/NIBIO.

Norsk pelssau legger grunnlaget for produksjon av kjøtt og skinn hos Sara på Lønset, Oppdal. Foto: B. Bele/NIBIO.

Sauebeitingen sørger for å opprettholde mangfoldet både av planter og insekter, slik som her på Lønset. En høy andel av urter i fôret påvirker kvaliteten i positiv retning. Foto: B. Bele/NIBIO.

Artsrike slåttemarker tas vare på ved tradisjonell slått hos Heidi og Trond Olav i Forradalen. Foto: B. Bele/NIBIO.

I September 2016, tok Heidi og Trond imot oss under en internasjonal konferanse som NIBIO arrangerte i Trondheim. Vel femti forskere fra 13-14 ulike land fikk vandre gjennom slåttemarkene, høre om skjøtselsarbeidet og oppleve flott musikk. Foto: B. Bele/NIBIO.

Ei lydhør forsamling tar til seg kunnskap om slåttemarkene. Foto: B. Bele/NIBIO.

Vegard ved den gamle løa på Klipvollen. Foto: B. Bele/NIBIO.

Utsikt fra Klipvollen. Flottere enn dette kan det ikke bli i fjellet en høstdag! Foto: B. Bele/NIBIO.

Forbrukerne stilte villig opp

Første dag med utprøving av spørreskjemaet ble i Mathallen «Smak og behag» og «Bakeriet Sprø» på Oppdal, den 20 Juli. Både lokale kunder og turister stilte velvillig opp og svarte på spørsmålene.

Samme forbrukerundersøkelse ble også gjennomført på Eggesetra i Snåsa, og utover høsten vil Paulina stå for bearbeidingen av resultatene.

Spørreundersøkelsen ble blant annet gjennomført hos «Smak og Behag» og «Bakeriet Sprø» på Oppdal. Foto: B. Bele/NIBIO.

Mathallen i Oppdal har et stort utvalg av lokale produkter. Foto: B. Bele/NIBIO.

Text och bilder: Bolette Bele

Snart är det fäbodriksdag och då är vi på plats…

Den 16 september kommer årets fäbodriksdag att äga rum under temat ”KULTURARVET  EN NYCKEL TILL FRAMTIDEN – Kan utmarksbruk bli framtidsbruk?

Vår egen Håkan Tunón kommer att tala om ”Lokal Traditionell kunskap och Sedvanebruk. (Konventionen om biologisk mångfald) och  artiklarna 8j och 10c”.

Vi ser fram emot denna jätteintressanta aktivitet och ser fram emot att se många av er där. Information om hela programmet och hur man anmäler sig finns bifogad som bilaga.

Kulturarvet en nyckel till framtiden riksdag och FSF1 (1)

1 2 3