Biologiskt kulturarv

Biologiskt kulturarv

Snart är det fäbodriksdag och då är vi på plats…

Den 16 september kommer årets fäbodriksdag att äga rum under temat ”KULTURARVET  EN NYCKEL TILL FRAMTIDEN – Kan utmarksbruk bli framtidsbruk?

Vår egen Håkan Tunón kommer att tala om ”Lokal Traditionell kunskap och Sedvanebruk. (Konventionen om biologisk mångfald) och  artiklarna 8j och 10c”.

Vi ser fram emot denna jätteintressanta aktivitet och ser fram emot att se många av er där. Information om hela programmet och hur man anmäler sig finns bifogad som bilaga.

Kulturarvet en nyckel till framtiden riksdag och FSF1 (1)

Nu har den kommit – en jättebra rapport om biologiskt kulturarv som värdeskapare

24 augusti presenterade duktiga Chloe Girard sin masteruppsats i miljövetenskap. Uppsatsen handlar om och hur mathantverk (särskilt då hantverksmässig ost från fäbodar) kan bidra till att bevara vårt biologiska kulturarv.

Uppsatsen heter:

”Producing and consuming handicraft food: a way of preserving our biological heritage? A phenomenographic study on how biological heritage is understood, described and communicated in the context of handicraft food production and consumption”

 

Snart kommer en populärvetenskaplig version på svenska. Under tiden läs gärna uppsatsen, eller delar av den här. Producing and consuming handicraft food

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla företag, myndighetespersoner och konsumenter som ställde upp med sin kunskap. Vi gratulerar Chloe för ett väl utfört arbete. För er som är nyfikna kan jag berätta att uppsatsen fick högsta betyg!