Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om migranters berättelser i asylprocessen

Katılımcılar için çağrı

Deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz?
Araştırma projemize katılmak ister misiniz?
Katılımcı olabilecek kişilerin bulunmasında bize yardımcı olmak ister misiniz?

 

Sığınma hakkına başvuranlar
Projemize katılmak isteyen, hukuki danışman ile olan görüşmelere katılmamızı hatta iltica görüşmeleri sırasında bizim de mevcut olmamızı kabul edecek (ya da görüşmelerde yapılan ses kayıtlarına erişmemize izin verecek) Rusça konuşan sığınmacılarla temasa geçmek istiyoruz. Ayrıca, sığınmacı olarak sizin, iltica süreci sırasında sözlü ve yazılı iletişimi nasıl yaşadığınızı da duymak istiyoruz.

 

Tercümanlar, hukuki danışmanlar ve sığınmacılara destek olan diğer bireyler

Bilgi birikimlerine ve deneyimlerine erişebilmek amacıyla araştırma projesine dahil olmak isteyen hem tercüman ve hukuki danışmanlarla hem de Rusça konuşan sığınmacıları destekleyen STK’lar ve bireylerle temasa geçmek istiyoruz.

 

Etik kurallarımız

Anonim olma ve gizlilik taahhüdü veriyoruz. Tüm hassas veriler büyük bir duyarlıkla ele alınır. Araştırma projemiz, araştırmalarda uygulanması gereken etik kuralların izlendiğini denetleyen Stockholm Bölgesel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Etik ilkelerine nasıl uyduğumuz hakkında daha fazla bilgiyi Etik başlığı altında okuyabilirsiniz.

 

Araştırmacı olarak hem bizim hem de projemizin Göçmenler Dairesinden bağımsız olduğunu tekrar belirtmek isteriz. Kurumun verdiği kararlar üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve görevimiz, işlem süresi boyunca iltica soruşturmasındaki aktörlerin herhangi birine yardımcı olmak değildir.

İrtibat bilgileri

Bize aşağıdaki E- Posta adresinden ulaşabilirsiniz:
asylberattelser@protonmail.com