Geo

Forskaren Thomas Andrén från Södertörns högskola bloggar om det som händer under det geologiska borrprojekt som genomförs i Östersjön inom…